Stjernenetter

 

 

Stjernenetter

Hvorfor
alle disse
stjernenettene
blekksvarte bunnløse
velvet over jorden
sirius pleiadene arcturus
strålende stirrende
hva vil dere
oss mennesker
er det for at vi skal
fortsette famlingen
letingen i hærskarene
av øyeblikk

strekke oss høyere
søke videre
dypere
mot grensen
av all tvil

 

Tilbake til lyrikk