Feber

 

 

Feber

Svever stiger
steker huden
seiler i skyer
lammer lemmer
kaver i kadaver
fjernere i stjerner
flatt og lysløst
slukker
sukker stilt i utpust
bak stengte
øyenhuler
La meg leve, bare

men senere –
senere

 

Tilbake til lyrikk