Foredrag

 

Torgeir W. Skancke presenterer foredraget:

På tindebestigning i eget liv

– ekstremsport på virkelig

Hva hvis grunnen brått forsvinner under føttene dine. Livet til en av dine nærmeste henger i en tynn tråd, og det eneste du ser er avgrunn. 
Du handler av frykt, instinkt og kjærlighet. Hva gjør du?

Foredraget «På tindebestigning i eget liv» handler om noen av de dypeste og mest essensielle spørsmålene ved det å være menneske:

 • Når livet henger i en tynn tråd
 • Hvordan hjelpe andre?
 • Hvordan hjelpe deg selv?

Sagt om foredraget:

 • «Enormt gripende fortelling» - deltager
 • «Bøyer meg i støvet! Både for hans måte å takle livet på og for at han er så modig at han deler historien med oss.» - deltager
 • «Det beste foredraget jeg har hørt.» - deltager

Tilbakemelding fra deltakere på konferanse for helsesekretærer i Oslo i regi av Confex as, og fra verdensdagen for psykisk helse i regi av LEVE Vestfold i 2011.

Oppdragsgivere:

 • Norsk Sykepleierforbund og NSF Student, avd Rogaland.
 • OsloMet, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
 • Nordlandssykehuset HF, Bodø.
 • Foreningen «Vi som har et barn for lite», Oslo.
 • Skaperverket kulturkafé (Frelsesarmeen), Tønsberg.
 • Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.
 • Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo.
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) Vestfold, Larvik.
 • SOR-konferansen 2018 (Stiftelsen SOR).
 • Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere, Agder, Kristiansand.
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) Akershus, Lillestrøm.
 • Nordland legeforening, Medisinsk filosofisk forum nord.
 • Hjertefred 2016, Landsforeningen Hjertefred, Sandvika.
 • Bioingeniørfaglig institutt (etikkonferanse) Tromsø.
 • Brystkreftforeningen, Telemark.
 • Den Norske CoachForenings årskonferanse, Oslo.
 • Kreftforeningen i Vestfold.
 • Fagmøte for indremedisinere/ Tillitts Pharma, Oslo.
 • Skagerrak Netts ledersamling, Porsgrunn.
 • Barnelegeforeningens vårmøte, Drammen.
 • Foreningen For Barnepalliasjon, Kristiansand.
 • Leverforeningen (for leversyke barn og unge), landssamling.
 • Lierskogen kulturkirke, Lier.
 • Nanset menighet, Larvik.
 • Tanum menighet, Larvik.
 • Sandefjord menighet.
 • Foreningen for hjertesyke barn, Oslo.
 • Confex AS, konferanse for helsesekretærer, Oslo.
 • Handikappede barns foreldreforening, Buskerud.
 • Handikappede barns foreldreforening, Rogaland.
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) Vestfold, Tønsberg.
 • Litteraturuka i Vestfold, Andebu bibliotek.

Bestill foredrag:

Send en mail eller ring mob: 930 23 221