Foredrag

Nytt foredrag høsten 2023!

Naturens magi

– en håndbok i overlevelse

 • Hvordan skogen og fjellet reddet meg
 • Slik kan naturen kan bli din redningsvest
 • Slik kan du oppleve fugle- og dyrelivet ultratett på – der du bor

Dessuten: 10 gode grunner til at du verken trenger å bestige Mt Everest, gå alene til Nord- eller Sydpolen for å finne lykken!

Tilbakemelding fra første oppdragsgiver:

«Tusen takk for ditt fantastiske bidrag på naturkonferansen! Deltakerne var ekstremt fornøyde!»

Kontakt: torgeir@sterkestreker.no/ 93 02 32 21.

Naturglede – og naturkrise

 • Bli med til den villeste og vakreste natur
 • Opplev dyre- og fuglelivet tett på.
 • Men pass på – noe er i ferd med å endre det hele.

Sagt om tidligere foredrag:

«Du har en enorm evne til å formidle.»

«Takk for et utrolig sterkt og gripende foredrag.»

«Det beste foredraget jeg har hørt.»

«Takket være Thorvald Stoltenberg og spesielt deg – ble ledersamlingen denne gang akkurat slik jeg hadde håpet på.»

Oppdragsgivere:

 • Statskog SF, ansattsamling, Røros.
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune, hovedutvalg for klima, areal og plan, Tønsberg.
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund, ansattsamling, Sarpsborg.
 • DNT Vestfold og DNT Telemark, Lardal.
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund, regionledersamling, Gardermoen.
 • Handelsbanken Larvik.
 • DNT Tønsberg og omegn, Tønsberg.
 • Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik.
 • Larvik Senior Høyre, Larvik.
 • Larvik bibliotek, Larvik.
 • Biofoto Østlandet, Lillestrøm.
 • NJFF Rogaland, tilltsvalgsamling, Stavanger.
 • Agderkonferansen (NJFF Øst- og Vest-Agder), Kristiansand.
 • Siljan historielag, Siljan.
 • NJFF Telemark og Drangedal JFF, Drangedal.
 • NJFF Hedmark, Østfold og Oppland, Elverum.
 • Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN), webinar, Oslo.
 • Korus Sør (regionalt kompetansesenter på rusfeltet), Langesund.

For bestilling/ pris: torgeir@sterkestreker.no/ 93 02 32 21.

 

På tindebestigning i eget liv

– ekstremsport på virkelig

Hva hvis grunnen brått forsvinner under føttene dine. Livet til en av dine nærmeste henger i en tynn tråd, og det eneste du ser er avgrunn. 
Du handler av frykt, instinkt og kjærlighet. Hva gjør du?

Foredraget «På tindebestigning i eget liv» handler om noen av de dypeste og mest essensielle spørsmålene ved det å være menneske:

 • Når livet henger i en tynn tråd
 • Hvordan hjelpe andre?
 • Hvordan hjelpe deg selv?

Sagt om foredraget:

 • «Enormt gripende fortelling» - deltager
 • «Bøyer meg i støvet! Både for hans måte å takle livet på og for at han er så modig at han deler historien med oss.» - deltager
 • «Det beste foredraget jeg har hørt.» - deltager

Tilbakemelding fra deltakere på konferanse for helsesekretærer i Oslo i regi av Confex as, og fra verdensdagen for psykisk helse i regi av LEVE Vestfold i 2011.

Oppdragsgivere:

 • Norsk Sykepleierforbund og NSF Student, avd Rogaland.
 • OsloMet, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
 • Nordlandssykehuset HF, Bodø.
 • Foreningen «Vi som har et barn for lite», Oslo.
 • Skaperverket kulturkafé (Frelsesarmeen), Tønsberg.
 • Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.
 • Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo.
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) Vestfold, Larvik.
 • SOR-konferansen 2018 (Stiftelsen SOR).
 • Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere, Agder, Kristiansand.
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) Akershus, Lillestrøm.
 • Nordland legeforening, Medisinsk filosofisk forum nord.
 • Hjertefred 2016, Landsforeningen Hjertefred, Sandvika.
 • Bioingeniørfaglig institutt (etikkonferanse) Tromsø.
 • Brystkreftforeningen, Telemark.
 • Den Norske CoachForenings årskonferanse, Oslo.
 • Kreftforeningen i Vestfold.
 • Fagmøte for indremedisinere/ Tillitts Pharma, Oslo.
 • Skagerrak Netts ledersamling, Porsgrunn.
 • Barnelegeforeningens vårmøte, Drammen.
 • Foreningen For Barnepalliasjon, Kristiansand.
 • Leverforeningen (for leversyke barn og unge), landssamling.
 • Lierskogen kulturkirke, Lier.
 • Nanset menighet, Larvik.
 • Tanum menighet, Larvik.
 • Sandefjord menighet.
 • Foreningen for hjertesyke barn, Oslo.
 • Confex AS, konferanse for helsesekretærer, Oslo.
 • Handikappede barns foreldreforening, Buskerud.
 • Handikappede barns foreldreforening, Rogaland.
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) Vestfold, Tønsberg.
 • Litteraturuka i Vestfold, Andebu bibliotek.

Bestill foredrag:

Send en mail eller ring mob: 930 23 221