Foredrag

Nytt foredrag høsten 2023!

Naturens magi

– en håndbok i overlevelse

 • Hvordan skogen og fjellet reddet meg
 • Slik kan naturen kan bli din redningsvest
 • Slik kan du oppleve fugle- og dyrelivet ultratett på – der du bor

Dessuten: 10 gode grunner til at du verken trenger å bestige Mt Everest, gå alene til Nord- eller Sydpolen for å finne lykken!

Tilbakemelding på foredraget:

«Tusen takk for ditt fantastiske bidrag på naturkonferansen! Deltakerne var ekstremt fornøyde!»

Korus Sør, Langesund.

Kontakt: torgeir@sterkestreker.no/ 93 02 32 21.

Naturglede – og naturkrise

 • Bli med til den villeste og vakreste natur
 • Opplev dyre- og fuglelivet tett på.
 • Men pass på – noe er i ferd med å endre det hele.

Sagt om foredraget:

«Du har en enorm evne til å formidle.»

«Takk for et suverent foredrag i forrige uke, hos oss i DNT Tønsberg og omegn. Flere har henvendt seg til oss i etterkant og berømma at vi satt dette på dagsordenen og at du og din presentasjon var både tankevekkende informativ i en svært god innpakning.»

«Takk for utrolig tankevekkende og flott innlegg på vår årsmøtesamling i NJFF Rogaland! Salen var både overveldet og ble nokså betenkt ettersom du på en suveren måte påpekte harde og betenkelige fakta. Masse fantastiske bilder som viser hva vi gradvis mister hvis naturnedbyggingen fortsetter. Terningkast 6. Anbefales!»

«Det beste foredraget jeg har hørt.»

Oppdragsgivere:

 • DNT Oslo og Omegn, samling for frivillige.
 • Statskog SF, ansattsamling, Røros.
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune, hovedutvalg for klima, areal og plan, Tønsberg.
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund, ansattsamling, Sarpsborg.
 • BirdLife Telemark, Skien.
 • DNT Vestfold og DNT Telemark, Lardal.
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund, regionledersamling, Gardermoen.
 • Handelsbanken Larvik.
 • DNT Tønsberg og omegn, Tønsberg.
 • Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik.
 • Larvik Senior Høyre, Larvik.
 • Larvik bibliotek, Larvik.
 • Biofoto Østlandet, Lillestrøm.
 • NJFF Rogaland, tilltsvalgsamling, Stavanger.
 • Agderkonferansen (NJFF Øst- og Vest-Agder), Kristiansand.
 • Siljan historielag, Siljan.
 • NJFF Telemark og Drangedal JFF, Drangedal.
 • NJFF Hedmark, Østfold og Oppland, Elverum.
 • Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN), webinar, Oslo.
 • Korus Sør (regionalt kompetansesenter på rusfeltet), Langesund.
 • Larvik om Omlands turistforening, Larvik.

For bestilling/ pris: torgeir@sterkestreker.no/ 93 02 32 21.

 

På tindebestigning i eget liv

– ekstremsport på virkelig

Hva hvis grunnen brått forsvinner under føttene dine. Livet til en av dine nærmeste henger i en tynn tråd, og det eneste du ser er avgrunn. 
Du handler av frykt, instinkt og kjærlighet. Hva gjør du?

Foredraget «På tindebestigning i eget liv» handler om noen av de dypeste og mest essensielle spørsmålene ved det å være menneske:

 • Når livet henger i en tynn tråd
 • Hvordan hjelpe andre?
 • Hvordan hjelpe deg selv?

Sagt om foredraget:

 • «Enormt gripende fortelling» - deltager
 • «Bøyer meg i støvet! Både for hans måte å takle livet på og for at han er så modig at han deler historien med oss.» - deltager
 • «Det beste foredraget jeg har hørt.» - deltager

Tilbakemelding fra deltakere på konferanse for helsesekretærer i Oslo i regi av Confex as, og fra verdensdagen for psykisk helse i regi av LEVE Vestfold i 2011.

Oppdragsgivere:

 • Norsk Sykepleierforbund og NSF Student, avd Rogaland.
 • OsloMet, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
 • Nordlandssykehuset HF, Bodø.
 • Foreningen «Vi som har et barn for lite», Oslo.
 • Skaperverket kulturkafé (Frelsesarmeen), Tønsberg.
 • Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.
 • Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo.
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) Vestfold, Larvik.
 • SOR-konferansen 2018 (Stiftelsen SOR).
 • Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere, Agder, Kristiansand.
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) Akershus, Lillestrøm.
 • Nordland legeforening, Medisinsk filosofisk forum nord.
 • Hjertefred 2016, Landsforeningen Hjertefred, Sandvika.
 • Bioingeniørfaglig institutt (etikkonferanse) Tromsø.
 • Brystkreftforeningen, Telemark.
 • Den Norske CoachForenings årskonferanse, Oslo.
 • Kreftforeningen i Vestfold.
 • Fagmøte for indremedisinere/ Tillitts Pharma, Oslo.
 • Skagerrak Netts ledersamling, Porsgrunn.
 • Barnelegeforeningens vårmøte, Drammen.
 • Foreningen For Barnepalliasjon, Kristiansand.
 • Leverforeningen (for leversyke barn og unge), landssamling.
 • Lierskogen kulturkirke, Lier.
 • Nanset menighet, Larvik.
 • Tanum menighet, Larvik.
 • Sandefjord menighet.
 • Foreningen for hjertesyke barn, Oslo.
 • Confex AS, konferanse for helsesekretærer, Oslo.
 • Handikappede barns foreldreforening, Buskerud.
 • Handikappede barns foreldreforening, Rogaland.
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) Vestfold, Tønsberg.
 • Litteraturuka i Vestfold, Andebu bibliotek.

Bestill foredrag:

Send en mail eller ring mob: 930 23 221