Relikvier – jordas juveler

Aldri i menneskets historie har utryddelsen av artene på jorda foregått så raskt. Og aldri i menneskets historie har mengden dyreliv, fugler, fisk og insekter gått så sterkt tilbake. 

Forskere regner med at livet på jorda kan ha gått tilbake med så mye som 70 prosent de siste 50 årene. Dette kalles naturkrisen. 

«Meditasjon»

Her i Norge regnes hele 2752 av artene som truede. Dette er en økning på 400 arter bare siden 2015.

Noen fakta: Mengden norske sjøfugler er redusert med 50 prosent på bare 40 år.

Makrellterna har gått tilbake med 80 prosent, lomvi det samme, og gråmåka med 75 prosent. 

«Skogen uten navn»

De norske blomsterengene har gått tilbake med så mye som 90 prosent. 

«Trollfugl»

Og mengden fugler i det norske kulturlandskapet er redusert med 40 prosent på bare 20 år. Vipa med hele 96 prosent!

«Dansen» I

Klimaendringene er det mest omtalte miljøproblemet i Norge og resten av verden. Når det gjelder artsmangfoldet, er tallenes tale er tydelige: 87 prosent av de truede artene her til lands er truet fordi leveområdene deres forsvinner. 

«Dansen» II

De viktigste truslene er moderne jord- og skogbruk, utbygging av byer, industriområder, motorveier, hyttebyer, alpinanlegg, vann-, vindkraft, gruver og steinbrudd.

«Dansen» III

Klimakrisen kommer i tillegg til dette. Foreløpig truer den 8 prosent av de truede artene, mens forurensning truer 14 prosent av dem.

(Kilde: Artsdatabanken.)

«Slør»

Med prosjektet RELIKVIER – jordas juveler – ønsker jeg sammen med min samarbeidspartner Arild M. Knutsen, å vise fram noe av det fantastiske naturmangfoldet som omgir oss – før det er for sent.

Portrett av rev
«Fri fant»

Alle bildene levers i inntil 50 nummererte og signerte eksemplarer. De kan produseres i størrelser fra A4 til 200x 200 cm, på Kapa lettplate, lerret eller på aluminiumsplate.

Vi anbefaler særlig det siste. Det er holdbart, stilfullt og prisgunstig. Ber om priser –> torgeir@sterkestreker.no.

«Dyp»
«På vingene»
«Vettakollane»
«Hypnose» (Bildet er tatt under kontrollerte forhold)
«Grafikk» I
«I snøstorm»
«Grafikk» II
«Isslottet»
«The dancer»
Varg
Trollunger

«Gråvette I»
«Gråvette II»
«Hauk over hauk»
«Skyggen» (Bildet er tatt under kontrollerte forhold)
«Tømmerhoggeren»
«Utfoldelse»
«Bølgen»
«Bobler»
«Ilslijer»

Tilbake til galleri…