Velkommen til utstilling!

NATURKRISEN: Jorda myldrer av liv. Skjønnhet, mangfold, rikdom. Men nå er naturmangfoldet i dramatisk tilbakegang.

Forskning viser at mengden liv på jorda har gått tilbake med nesten 70 prosent på bare 50 år. Fugler, pattedyr, insekter. Dette kan betegnes som en kollaps. 

FNs naturpanel har slår fast at tapet av naturmangfold er en like alvorlig trussel som klimaendringene. 

HVORFOR skjer dette?

Den desidert viktigste årsaken til naturkrisen, er fysisk naturødeleggelse. 

I Norge regnes 2355 arter som truede. Nesten 90 prosent av dem er truet fordi leveområdene deres blir ødelagt: Industrielt jord- og skogbruk, motorveier, boliger, industriområder, hyttebyer, vann- og vindkraft, m.m.

Det er summen av alle våre naturinngrep som gjør at artene og naturmangfoldet forsvinner. I tillegg til dette, kommer effekten av klimaendringene, gift og plastforurensning.

FOTOGRAFENE Arild M. Knutsen og Torgeir W. Skancke inviterer deg nå til utstillingen RELIKVIER – en serie svart-hvitt-fotografier og videofilm – som setter fokus på naturkrisen. 

Utstillingen vises hele sommeren 2021 på Eidsfoss jernverksmuseum i Holmestrand, fra 22. mai kl 1200 – 22. august kl 1700.

Åpningstider: Lør-søn 1200-1700. Fra 22. juni: Alle dager (utenom mandag): 12-17.


Kilder: Artsdatabanken.no, miljøstatus.no, Verden på vippepunktet, Dag O. Hessen, Res Publica 2020, På naturens skuldre, Anne Sverdrup-Thygeson, Kagge 2020, Living planet report, WWF 2020, Sabima.no, Regjeringen.no

No Comments