Å finne sin sti

HVORDAN FINNE harmoni i livet? Hvordan finne den veien som liksom er din? Det er tanker jeg har tumlet med så lenge jeg kan huske. Er det ikke det vi alle prøver på hele tiden, bevisst og ubevisst?


Det finnes nok av dem som har svaret, som vet best. Du må bare følge deres retning, deres religion, tenkemåte, levesett. Eller adoptere deres fritidsinteresse. Vi mennesker er veldig opptatt av å dele vår egen sannhet. Vi har sett vårt eget lys, og derfor ivrer vi etter å dirigere andre i den samme retningen – slik at de skal kunne se det samme lyset. 

Men vil det egentlig hjelpe dem? 

Å MISJONERE er noe vi gjerne forbinder med religiøse mennesker. Men begrepet kan like gjerne handle om andre ting i livet. Jeg synes jeg opplever misjonerende mennesker, interesser, grupperinger hver eneste dag. 

Kanskje vi bør være mer opptatt av oss selv? Altså, i betydningen å fokusere på egen vei i livet, uten nødvendigvis måtte reklamere om det for andre? Her sitter jeg helt sikkert i glasshus, jeg som lever av – og for – formidling!

Men etter hvert som jeg lever, så føler jeg meg stadig mer usikker på om jeg har noe å fortelle andre. Hvordan komme drassende med forgylte budskap, når man så ofte strever i eget liv?

JEG TROR ikke det finnes noen fasit, noen gyllen vei. Jeg skal ikke gå din vei, og du skal ikke gå min. Men det finnes gode inspirasjonskilder som kan hjelpe hver og en til å finne denne veien. For meg handler om å minimere. 

De gangene jeg synes jeg har funnet den veien jeg skal gå, så har det kommet som et resultat av å skrelle bort: Å gi slipp på tankene om hva alle andre synes om meg. Å gi slipp på egne forventninger. Å gjøre mindre – og være mer til stede i det jeg faktisk gjør. 

FOR MEG handler det om å være helt stille, puste, og lytte til det som ikke kan høres. Det er når jeg har lagt bort alle tingene jeg er så opptatt av, at det har kommet en svak hvisken til meg. Som et forsiktig puff i ryggen – om ihvilken retning jeg bør rette blikket. 


Facebook: Sterke streker – @Torgeir W. Skancke. Instagram: @fri_fant. YouTube: Fri fant.

1 Comment

  • comment-avatar
    Leif Knivestøen 22. april 2021 (23:35)

    Jeg trodde dette var en viktig forskjell mellom
    Buddhismen og andre religioner. Buddha sier at ens vei skal ikkw være bestemt av hva andre sier heller ikke hva han sier. Enhver må finne sin egen vei.