1 post from day 20/08/2016

Ulykke er din egen skyld

SELVHJELPSTRENDEN: I dag er du selv ansvarlig for din egen lykke. Til og med i en alvorlig sykdomssituasjon skal du tenke som en toppidrettsutøver: Du skal vinne! Men hva hvis du taper?

...

Les mer